Bestellen Dudok van Heel 2 [Voor niet leden]

€175,00
Kopen

Bestellen Dudok van Heel 2

 

2023 stond in het teken van het 140-jarig lustrum van het KNGGW. We hebben dit gevierd, door vier nieuwe banden* uit te geven van het monumentale werk ‘Van Amsterdamse burgers tot Europese aristocraten’.

 

Van Amsterdamse burgers tot Europese aristocraten

 

De banden vormen een aanvulling op de eerste twee banden die in 2008 verschenen ter gelegenheid van het 125-jarig jubileum. In de nieuwe banden worden de verwantschapsrelaties in beeld gebracht tussen talrijke prominente Amsterdamse families, inclusief hun nakomelingen in andere Hollandse steden en de rest van de Republiek. Tezamen vormen deze families de ‘parenteel Boelen’. De rijk geïllustreerde uitwerking van deze families zal ruim 1500 pagina’s beslaan. Onder de nakomelingen van de parenteel Boelen bevinden zich de afgewezen bruid van Koning Willem III, de filmster Audrey Hepburn en de echtgenote van John F. Kennedy.

 

Het werk begint met een drietal informatieve en instructieve inleidende hoofdstukken, ieder van zo‘n 80 pagina’s, met als werktitels ‘Zeventiende-eeuws onderzoek naar de oudste magistraatsfamilies van Amsterdam’, ‘Gerard Schaep als genealogisch onderzoeker’ en ‘Navolging en verdere aristocratisering’. In deze hoofdstukken worden diverse bijzondere bronnen toegelicht, zoals (a) het ‘Album Backer’, een collectie van 152 pentekeningen van familieleden van Willem Backer (1656-1731), (b) een vooroudergalerij Backer: zes opvolgende generaties Backer vastgelegd in schilderijen met wapenschilden en (c) een stamreeks in portretten van de familie Van Loon.

 

De auteur geeft steeds een heldere analyse en interpretatie, zowel in sociaalhistorische, genealogisch en heraldische, als kunsthistorische zin. Diverse van de besproken bronnen hebben een Dordtse oorsprong.

Ook komen de handschriften aan bod die zeventiende-eeuwse onderzoekers opstelden. Bij de onderzoekers van toen – zo laat auteur Dudok van Heel zien – waren status en aanzien zo belangrijk, dat zij er niet voor terugdeinsden om hun fantasie in te schakelen. De bekende Amsterdamse genealoog Gerard Schaep was een van hen.

De nieuwe banden zullen een soortgelijke fraaie vormgeving hebben als de reeds verschenen banden.

 

Samenvattend: het monumentale werk van Dudok van Heel werpt een nieuw licht op de geschiedschrijving van Amsterdam en de Republiek.

 

Prijs

De nieuwe banden zijn te bestellen tegen een eenmalig bedrag van € 175, exclusief verzendkosten. Leden van het KNGGW kunnen de banden met bijna 15% korting bestellen. Een goede reden om meteen lid te worden van het KNGGW:  https://www.knggw.nl/lid-worden/

 

*Volledigheidshalve zij nog opgemerkt, dat het productieproces van de 3 nieuwe banden (de delen IV,V en VI) recent in mei is afgerond en deze worden vanaf juni direct verzonden. Het vierde boek (deel III) volgt eind 2024 en zal dan worden verzonden aan de bestellers van de 4 delen.

 

Aanbevolen bij dit artikel :

Uw winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

Copyright 2024 Stichting Leoliber | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Privacybeleid | Cookie statement